Arıtma Tesisleri Koku Giderme

Arıtma tesisleri, su ve atık su arıtma işlemlerini gerçekleştiren tesislerdir. Ancak bu tesislerde bazen koku sorunları meydana gelir. Bu sorunları çözmek için sisleme sistemi kullanılır. Sisleme, sudaki koku maddelerini etkisiz hale getirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, suda bulunan koku maddelerini, suda çözünen bir sis oluşturarak suyun yüzeyine çıkarmaktadır. Sisleme sistemleri, arıtma tesislerindeki koku sorununun etkili bir şekilde giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca, sisleme yöntemi, arıtma tesislerinde kullanılan diğer yöntemlerden daha az enerji tüketir ve daha az maliyetlidir. Bu nedenle, arıtma tesislerindeki koku sorunlarının çözümü için sisleme yöntemi tercih edilmektedir.